Protocol per a la
prevenció, la detecció,
l’actuació i la resolució de situacions
d’assetjament sexual,
discriminació per raó
del sexe i de l’orientació
sexual del Club Handbol Ribes