Club Handbol Ribes
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i amb el Reglament Europeu RGPD
de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat. En
aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has
de saber que els teus drets estan garantits.
Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències
legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin
periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari
de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter
personal.
Club Handbol Ribes ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica
3/2018 LOPD-GDD i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com
amb la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i
Comerç Electrònic (LSSICE).


Responsable del tractament de les teves dades personals:

Identitat del Responsable: Club Handbol Ribes

CIF: G65321465

Correu electrònic: secretaria@handbolribes.cat

Direcció: Cristòfol Mestres, s/n 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona
Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans
esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran
el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”. Per al tractament de
dades dels usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació
En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que
s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre anem a requerir el teu
consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins
específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament
necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts
durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat,
t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions,
periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un
temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal
manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es
garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés
no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?
Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de registre de compte
 • Visites comercials presencials
 • Trucades directes

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació
 • Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre
d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En
determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del
tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a
l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius
relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al
tractament de les seves dades. Club Handbol Ribes deixarà de tractar les dades,
excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et
incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura
mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
  Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una
  reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de
  Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el
  concerneixen infringeix el Reglament.


Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular, omplir un
formulari de contacte o d’esdeveniments, està facilitant informació de caràcter personal
de la qual és responsable Club Handbol Ribes Aquesta informació pot incloure dades
de caràcter personal com poden ser el teu nom, adreça física, adreça de correu
electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació,
l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada,
gestionada i emmagatzemada per www.handbolribes.cat, només com es descriu en
l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat. En Club Handbol Ribes ha diferents
sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les
persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom i
cognoms, correu electrònic, prefix i número de telèfon, Localitat, País i comentari, per
gestionar les dades facilitades per l’usuari al enviar el formulari.

Formulari de registre de compte: Sol·licitem nom d’usuari, correu electrònic,
contrasenya, adreça d’enviament i adreça de facturació per gestionar el registre i la
compra. Se li requeriran dades de contacte i de pagament. Existeixen altres finalitats
per la qual tractem les teves dades personals:
Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el
desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la
confidencialitat de les dades personals que recull.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes
galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que
detallem en la política de cookies.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i el Reglament
General de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Club Handbol Ribes serà
responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i
subscriptors. Club Handbol Ribes no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal
que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment
previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.


Enviar un missatge de correu electrònic a efectes de contacte
Un cas especial de tractament de dades en Club Handbol Ribes, es refereix als
missatges de correu electrònic que els usuaris envien per tal de contactar amb la nostra
empresa per realitzar preguntes sobre els nostres productes. Encara que existeix un
formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden també enviar
missatges de correu electrònic. Amb aquesta finalitat, Club Handbol Ribes empra el
sistema de correu electrònic Gmail (Google). Els missatges dels usuaris amb aquest
propòsit queden emmagatzemats en el compte de Gmail de Club Handbol Ribes i les
dades corresponents (email i nom) sota la política de privacitat de Google. Les dades
emmagatzemades en el compte de Gmail ni se cedeixen ni es comparteixen amb
ningú; i pots exercir els teus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de
privacitat.
Legitimació per al tractament de les teves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per contactar o enviar formularis en aquesta web es requereix el consentiment
d’aquesta Política de privacitat. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis
està basada en el consentiment que se li demana.
Categoria de dades
Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten
categories de dades especialment protegides.


Per quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva baixa per l’interessat.


A què destinataris es comunicaran les vostres dades?
Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.
Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat,
www.handbolribes.cat, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves
corresponents condicions de privacitat:
Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia
de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que
són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a www.handbolribes.cat a
analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre
el seu ús de www.handbolribes.cat serà directament transmesa i arxivada per Google
en els servidors d’Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, pel que no serà recopilada
per Google.
Gmail. En aquest servei s’emmagatzemen els missatges enviats pels usuaris a efectes
de contacte.
Navegació
En navegar per www.handbolribes.cat es poden recollir dades no identificables, que
poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com
s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar el
usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de
navegació a través de serveis de tercers.


Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google Analytics
Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els
moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la
nostra base d’usuaris en el seu conjunt.


Secret i seguretat de les dades
www.handbolribes.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals
dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat
del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes
les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de
conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
www.handbolribes.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i
per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de
tercers.
Pel que fa a la confidencialitat del processament, Club Handbol Ribes s’ha d’assegurar
que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades
del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació
apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar Club Handbol Ribes, ha de
notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna
relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti
raonablement.


Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis
arribar a www.handbolribes.cat exonerant a Club Handbol Ribes, de qualsevol
responsabilitat referent a això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i
autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les
degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i
correcta en el formulari de contacte o de Cursos i Esdeveniments.


Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de
caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Club
Handbol Ribes en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de
privacitat.


Revocabilitat
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels
interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Club Handbol Ribes
en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta
revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.


Canvis en la política de privacitat
Club Handbol Ribes es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a
novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En
aquests supòsits, Club Handbol Ribes anunciarà en aquesta pàgina els canvis
introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


Correus comercials
D’acord amb la LSSICE, www.handbolribes.cat no realitza pràctiques de SPAM, pel
que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament
sol·licitats o autoritzats per l’usuari.
D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i
de comerç electrònic, www.handbolribes.cat es compromet a no enviar comunicacions
de caràcter comercial sense identificar-les degudament.


Política de cookies


Club Handbol Ribes


Què són i per a què les utilitzem?
Aquest lloc web, igual que la majoria de llocs web a Internet, fa servir cookies per
millorar l’experiència de l’usuari. A continuació, trobareu informació sobre què són les
galetes, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el
seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de les galetes de tercers.


Què són les galetes?
Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden
instal·lar al seu ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta o televisió connectada. Les seves
funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació,
recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etcètera. De
vegades, les galetes s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits
de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder
reconèixer-ho.


Per què són importants?
Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que
les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com
ara emmagatzemar el seu idioma o la moneda del seu país. A més, ajuden els
responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació
estadística que recullen a través d’elles.


Com utilitzem les galetes?
Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de
cookies:

-Galetes de millora del rendiment
Aquest tipus de galetes conserva les seves preferències per certes eines o serveis
perquè no hagi de reconfigurar-cada vegada que visita el nostre portal i, en alguns
casos, poden ser aportades per tercers. En el cas de comerç electrònic, permeten
mantenir informació sobre la cistella de la compra.

-Galetes d’anàlisi estadística
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el
nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels
nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web, i
millorar així l’oferta de productes o serveis que oferim.

-Galetes de registre
Quan vostè es registra al nostre lloc web, es generen cookies que l’identifiquen com a
usuari registrat i indiquen quan vostè s’ha identificat al portal. Aquestes cookies són
utilitzades per identificar el seu compte d’usuari i els seus serveis associats. Aquestes
galetes es mantenen mentre vostè no abandoni el compte, tanqui el navegador o
apagueu el dispositiu. Aquestes galetes poden ser utilitzades en combinació amb
dades analítiques per identificar de manera individual les seves preferències al nostre
portal.


Altres galetes de tercers
En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar cookies de tercers que permetin
gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d’aquest ús són els
enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts.
Com puc configurar les meves preferències?
Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la
configuració de les opcions del seu navegador d’internet. En el cas en què les bloquegi,
és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a
vostè.