FCH

Per qualsevol consulta i per evitar incidències en els tràmits administratius podeu sempre contactar amb el Club que us assessorarà per actuar de la manera més adient en cada moment. E-mail: secretaria@handbolribes.cat.




PROTOCOL D'ACTUACIÓ: LLEGIR EN CAS DE LESIÓ FCH