ULTIMES INSCRIPCIONS TECNIFCAMP

Entrada destacada

CAMPUS JULIOL 2018: INSCRIPCIONS TANCADES

TANCADES LES INSCRIPCIONS   Si t'interessa aprofundir en el món de l'handbol, seguir gaudint-lo una mic...

diumenge, 9 d’agost de 2020

3er COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA

COMUNICAT INTERN DEL CLUB HANDBOL RIBES

Després del procés de mediació dels darrers dies, sobre els horaris d’entrenaments dels pavellons de Ribes (per quan s’inauguri el nou pavelló), el proper 11 d’agost signarem els quatre clubs l’Acord de mediació.

Al final del comunicat teniu l’Acord de mediació que signarem.

Ens agradaria fer constar les següents consideracions:

1. És un acord de mínims. El Club Handbol Ribes signa aquest acord de mediació de bona fe, per aconseguir poder tancar ja uns horaris per a la propera temporada i poder facilitar totes les entitats els horaris a les famílies. Volem fer constar que hem cedit en les nostres pretensions, però que aquestes continuen vigents, ja que no s’ha aconseguit un repartiment equitatiu dels horaris dels pavellons. Tot i ser el club amb més esportistes del municipi, l’Ajuntament ha facilitat més hores de pista sencera a un club amb la meitat de jugadors/es que l’Handbol Ribes. En canvi la regidoria d’esports continua amagant aquest repartiment sota l’argument d“hores de pavelló”, quan l’Ajuntament entenem que va decidir invertir una quantitat superior de diners públics en un pavelló més gran, tipus PAV-3 (amb 3 pistes oficials de bàsquet) pel benefici de tots els clubs usuaris del pavelló de Ribes. 
Estem pendents que als horaris consti l’atorgament al Handbol Ribes de les hores lliures de dimarts i dimecres, a les 16:00, al pavelló actual de parquet.

2. Aquesta mediació es va iniciar davant la decisió unilateral de la Regidoria d’Esports d’un repartiment molt injust i no equitatiu dels horaris dels pavellons, i que a més, no aplicava la proposta de Reglament d’ús Instal·lació esportiva municipal pavelló poliesportiu de Ribes. Aquesta decisIó de la regidoria d’Esports perjudicava greument al Handbol Ribes donant moltes més hores de pista sencera de pavelló a un altre club amb la meitat de jugadors que el Handbol Ribes, a part d’obligar-nos a haver d’agafar els horaris que no volien la resta d’entitats de les 16:00 i 22:30-23:30 que la resta d’entitats no utilitzaven.

3. L'Handbol Ribes no estem d’acord amb el repartiment d’horaris del pavelló, i que només acceptem aquest acord per un any, amb el compromís de la Regidoria d’Esports de treballar a partir del setembre per uns criteris d’ús de les instal·lacions que vetllin per un aprofitament màxim de les pistes, i per un repartiment just i equitatiu per cada nena i nen de Ribes que vulgui fer algun esport implicat en el repartiment dels mateixos.

Incomprensiblement, a la versió d’ahir de l’Acord de Mediació, constava:
“Aquests criteris vetllaran per l'equitat de totes les persones esportistes i per l'aprofitament màxim de les instal·lacions esportives municipals”, però a l’acord definitiu d’avui el mediador ens ha dit que no pot fer-ho constar a l’acord perquè només ho sol·licita el Club Handbol Ribes. Cadascú és lliure d’interpretar les motivacions que poden haver-hi per a la seva supressió.

4. Per la propera temporada, la regidoria d'esports també va modificar el fet de tenir en compte el nombre d’equips de la temporada anterior, per l’actual previsió d’equips de cada entitat. L’antic criteri, que continuem defensant, assegura que ningú "infli" les xifres de la temporada següent.

5. L’Handbol Ribes no entra mai en les negociacions directes per l’assignació de les pistes, sinó que s’ho troba, i per compensar hores ha d’agafar les franges que no vol ningú (16h i 22:30-23:30h).

6. No sentim que el Servei d’Esports doni rellevància a l’aposta per l’esport femení que ha fet els nostre club els últims anys, doncs no es reflecteix en percentatge d’hores de pista. I tampoc pel fet que aquests equips estiguin a les màximes competicions de l’handbol català.

 La Junta DirectivaACORD DE MEDIACIÓ

Sant Pere de Ribes, 7 d’agost de 2020

Reunides al Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes les entitats esportives Club Bàsquet Ribes, Club Handbol Ribes, Club Patí Ribes, Club Patinatge Artístic Ribes i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb l’ajuda del mediador Andreu Calvet Cortés, ACORDEN EL SEGÜENT:

1. La distribució de les instal·lacions esportives municipals (2 pavellons i l’annex) durant la temporada 2020-2021 es farà d’acord amb l’horari que s’adjunta en el present acord, el qual ha estat negociat i pactat per totes les parts implicades en el procés de mediació.

2. Totes les parts sot signants es comprometen a iniciar un altre procés de negociació al mes de setembre de 2020 per tal d’acordar l’establiment d’uns criteris base que s’hauran de complir de cara al futur per a la distribució de les instal·lacions esportives municipals.

3. Fins que el pavelló nou no estigui en funcionament, la distribució i els horaris dels espais esportius seran els mateixos que en la temporada anterior.

4. Si alguna de les entitats finalment no necessita algun dels espais que té assignats a l’horari perquè preveia tenir més equips dels que finalment té a l’inici de la temporada, ho comunicarà el més aviat possible a la resta d’entitats per tal que es puguin aprofitar els espais que quedarien alliberats, sempre seguint els criteris de cooperació i bona fe.

5. Si finalment l’entitat de Hockey no crea l’equip Senior nou, es cedirà l’espai i l’horari que havia d’utilitzar aquest equip a l’entitat Club Handbol Ribes.

6. Els dilluns i els divendres, quan siguin entrenaments abans que Bàsquet, el Club de Handbol no utilitzarà resina.

7. Les entitats han d’accedir a les pistes a l’hora en punt en què estigui programat el seu entrenament, i no abans. Podran entrar a les instal·lacions 10 minuts abans per accedir a les zones comunes que es pugui d’acord amb la normativa sanitària.

8. Els divendres el Club Patinatge Artístic Ribes tindrà una mica de marge de temps per acabar el seu entrenament, tenint en compte les circumstàncies i dificultats concretes d’aquest esport a l’hora d’entrenar. És a dir, si algun dia i de forma excepcional necessita ocupar la pista uns minuts més del que té programat, el club de Handbol li donarà aquest marge.

9. Els divendres el Club Handbol Ribes, quan entreni abans que el Club Bàsquet Ribes al mateix espai, es compromet a deixar l’espai totalment lliure a les 17:30 hores.

Sant Pere de Ribes, 7 d’agost de 2020