dilluns, 30 d’abril de 2018

PROCÉS D'AFILIACIÓ A LA NOVA PLATAFORMA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'HANDBOL


La Federació Catalana d’Handbol ha pres la decisió de canviar la plataforma informàtica amb la que es gestionen les competicions i es tramiten les llicències i l’assegurança esportiva.  Aquesta nova plataforma anomenada ISQUAD està gestionada per l’empresa TOOOLS i requereix d’un nou procediment de gestió de les fitxes federatives que canvia el conegut fins ara.

Fins a la data, el Club era autosuficient per gestionar la fitxa federativa amb les dades que ens proporcionàveu al full d’inscripció. Amb aquesta nova plataforma NO es podrà gestionar la fitxa federativa d’un jugador/a si prèviament aquest no es troba donat d’alta a la plataforma (=”afiliat”). Aquest procés d’afiliació l’heu de fer cadascú. En el cas de menors, l’ha de fer el pare/mare/tutor i adjuntar l’autorització signada que us podeu baixar en aquest enllaç
La Federació es proposa com a termini el 25 de maig per tenir les afiliacions revisades. Nosaltres us demanem que feu (jugadors/res, entrenadors/res i delegats/des)  quan abans aquesta gestió de manera que al setembre no haguem d'estar pendents de vosaltres per tramitar la fitxa.

Aquest tràmit no caldrà fer-lo a cada temporada. Només és aquesta vegada per donar-vos d'alta a la nova eina. Després a amb el temps serà convenient que mantingueu les dades actualitzades (sobretot la fotografia), tràmit que podreu fer fàcilment amb  l'usuari/password que obtindreu del procés d'afiliació.

Aquestes que us fem arribar a continuació són les instruccions del procés d’afiliació que ens ha fet arribar la pròpia Federació.
Què necessitaré?

Per afiliar-te hauràs de disposar:
 • DNI en vigor escanejat per ambdues cares en 2 documents i format JPG, o NIE/Passaport en cas de ser estranger.
 • Fotografia recent (tipus carnet).
 • Correu electrònic individual per persona.
 • Si fossis menor d’edat, la documentació del teu tutor legal (pares, tutors, etc…) i l’autorització signada
 • Si ets menor de 14 anys i no tens DNI, l’aplicació et facilitarà un núm. identificatiu. Important guardar aquest número perquè és el que necessitarà el club per tramitar la llicència.

Advertències
 • Al finalitzar la inscripció el sistema de forma automàtica i immediata t’enviarà un correu electrònic de validació: pot ser que aquest correu electrònic arribi a la safata de SPAM o elements no desitjats, en aquest cas hauràs d’indicar que aquest correu no és SPAM per poder rebre notificacions posteriors de la FCH: des d’aquest email hauràs de validar la teva sol·licitud d’afiliació.
 • Un cop hagis validat el teu correu electrònic, la Federació revisarà les teves dades, i rebràs un segon correu, en aquest cas no immediat, comunicant si tot és correcte o pel contrari sol·licitant que esmenis la informació incorrecta.
 • No realitzar l’afiliació des de mòbil o tablet: sempre des d’un ordinador
 • El correu electrònic és un distintiu de cada usuari que s’utilitzarà per a tots els tràmits, pel que cada usuari haurà de disposar del seu correu electrònic i el sistema no permetrà dos usuaris amb un mateix correu electrònic.
 • En cas de dubte disposeu de la possibilitat de veure un VÍDEO explicatiu de com omplir l’afiliació clicant la icona “interrogant”. Per a qualsevol consulta tècnica posar-se en contacte amb el servei de suport clicant la icona. Es prega no escriure directament a la FCH.

Errors comuns:
 • L’Usuari és el correu electrònic.
 • OBLIDEM USUARI I CONTRASENYA: La contrasenya que ens assignem servirà per realitzar tots els tràmits a la plataforma, fitxatges, accés a les àrees privades, etc. La plataforma té la possibilitat de recuperar la contrasenya però l’usuari no.
 • Correu electrònic incorrectament inscrit.
 • Fotografia no vàlida per no ser tipus carnet o no ser nítida.
 • DNI /Passaport no coincideix amb l’escanejat o no estan tots els camps