Entrada destacada

CAMPUS JULIOL 2018: INSCRIPCIONS TANCADES

TANCADES LES INSCRIPCIONS   Si t'interessa aprofundir en el món de l'handbol, seguir gaudint-lo una mic...

diumenge, 7 de desembre de 2014

CIRCULAR 5 DE DESEMBRE DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'HANDBOL

REQUISITS IMPRESCINBLES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU
SEGUIMENT ESTRICTE DEL PROTOCOL ESTABLERT TEMPORADA 2014-2015Bon dia,

Ateses les continuades reclamacions que està rebent Federació Catalana d’Handbol (FCH), envers les denegacions referents als accidents esportius del afiliats del nostres clubs per part de la companyia asseguradora (Prebal), us recordem que és imprescindible seguir estrictament el protocol establert penjat al web de la FCH i que s’ha comunicat reiteradament per correu electrònic.

Avaluades les esmentades reclamacions dels clubs, des de la FCH hem vist que la majoria de les denegacions de la companyia, són per incompliment del protocol establert. A continuació us fem arribar un recordatori de com heu d’actuar davant un accident esportiu, sempre complint amb el protocol, tenint en compte que no complir el mateix comportarà la no assistència de l’esportista que ha patit l’accident esportiu:

Primera visita i/o visita a urgències:

1r)  Trucar al telèfon 902 09 15 57  (no es pot anar a cap centre sense haver trucat abans perquè derivin el federat/da al centre que Prebal indiqui), inclús quan es tracti d’una urgència vital. Sense fer aquesta trucada prèvia a l’assistència, Prebal no es farà càrrec de l’assistència.

2n)  Enviar el parte d’accident degudament omplert amb totes les dades en el termini màxim de 48 hores des de que es va fer la trucada telefònica de petició de la 1a assistència a accidentesdeportivos@prebal.es

Després de rebre la 1a visita:

Si s’ha de fer un seguiment de la lesió en visites posteriors o bé es sol·licita alguna prova, s’ha de sol·licitar autorització de la visita i/o proves adjuntant la següent informació al correu accidentesdeportivos@prebal.es :
·       Parte d’accident
·       Informe mèdic 1a urgència
·       Informe sobre la necessitat de prova complementària o intervenció quirúrgica, i tota la informació mèdica per a la seva valoració per un metge especialista, si fos el cas.
·       Acta de partit si es tracta de competició

En cas que el federat/da rebi assistència mèdica sense comptar amb l’autorització de Prebal, Prebal no assumirà la despesa d’aquesta assistència, havent-se de fer càrrec el lesionat/da.


EN CAS DE DENEGACIÓ D’ASSISTÈNCIA PER PART DE PREBAL

Una vegada Prebal denega qualsevol petició (visita, prova mèdica, intervenció, etc.), la companyia tanca l’expedient.   En cas de denegació d’assistència per part de Prebal, i cregueu que no tenen raó, s’ha seguit amb tot el protocol establert i la lesió està contemplada dins la pòlissa el procediment a seguir serà el següent:

·       Sol·licitar per escrit la denegació de Prebal per saber per quina raó es desestima l’assistència al correu accidentesdeportivos@Howdeniberia.com o al telèfon 902091557.

·       Reunir tota la documentació (parte d’accident, informes mèdics, correus enviats on figurin les dates d’enviament i denegació de Prebal) i enviar-la en un correu electrònic explicant (en castellà) el vostre cas i el motiu de la reclamació a accidentesdeportivos@Howdeniberia.com  (aquest és el correu electrònic de Howden Iberia S.A. que és la nostra corredoria d’assegurances i qui gestiona les reclamacions de denegacions, no confondre amb el correu de Prebal que en teoria ja ha denegat l’assistència i tancat l’expedient.).

·       El telèfon de contacte de Howden Iberia SA per si voleu parlar amb ells abans de fer la reclamació és el següent: Tel:  91.429.96.99


No cal que truqueu a la FCH, si feu la reclamació directament a Howden Iberia S.A. es guanyarà temps en la tramitació de l’expedient.

A manera de resum us hem fet un recordatori de com actuar en cas d’accident, complint el protocol establert en el contracte. El no compliment d’aquest protocol, comportarà la immediata denegació de l’accident esportiu, sense que la FCH pugui intercedir per a iniciar qualsevol queixa i/o reclamació davant la companyia.

Per a finalitzar, us demanem que aquesta informació ÉS IMPRESCINDIBLE que la gestioneu i coordineu bé entre els estaments del vostres clubs, per fer un bon ús de la tramitació de qualsevol accident esportiu, i poder gaudir de la corresponent assistència mèdica.

Salutacions cordials.

Josep Batet i Moret
Director Esportiu i de Competicions
Tel. 93 601 01 01 - Fax. 93 268 08 97